วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานศิลปะที่ทำด้วยมือ "วันเพ็ญเดือนสิบสอง"

งานศิลปะการทำกระทง วันเพ็ญเดือน สิบสอง
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก

ครูที่ปรึกษา

นางสาวปริศนา สิมลี
 

ผลงานครู
ผลงาน
งานศิลปะ
สามเณรภัทรพล พรหมงาม กำลังทำ
ครูที่ปรึกษา
ครูปริศนาก็ร่วมให้กำลังใจ

ผลงาน
ผลงาน
วัสดุอุปกรณ์ในการทำ


วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สามเณรอัจฉริยะ ภัทรพล พรหมงาม

สามเณรภัทรพล พรหมงาม
สามเณรอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโกวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2555

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2555
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก