วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สามเณรอัจฉริยะ ภัทรพล พรหมงาม

สามเณรภัทรพล พรหมงาม
สามเณรอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก